BADANIA SPORTOWE TOMASZÓW MAZOWIECKI

Badania USG:

 Poniedziałki 17.00 - 19.00,
Środy - 8.30 - 10.00,
Czwartki
- 17.00 - 18.00

BADANIA SPORTOWE:

Czwartki 16.00 - 17.00

Umawianie badań od 9.00 do 15.00 pod tel. 570 780 288

BADANIA SPORTOWE

Badania lekarskie dla sportowca - czyli jak uzyskać zdolność do uprawiania sportu.

Rywalizacja sportowa na całym świecie, wymaga od sportowca wykonania podstawowych badań, w celu uzyskania zdolności sportowej. Badaniami muszą być objęci wszyscy sportowcy, którzy chcą rozpocząć oraz kontynuować treningi w sporcie kwalifikowanym, rozumianym jako forma aktywności człowieka związana z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.

Zgodnie z decyzją Zarządu nasz klub honoruje tylko i wyłącznie zaświadczenia wydane przez Lekarzy specjalistów medycyny sportowej.

KROK PO KROKU

1. Wykonaj badania laboratoryjne:

- mocz, morfologia, ekg, poziom cukru

2. Wizyta u lekarza sportowego

- Do wizyty przygotuj wyniki badań laboratoryjnych i wszystkie istotne informacje nt. stanu zdrowia dziecka (przebyte operacje, pobyty w szpitalu, uczulenia, itp) oraz dane fizykalne - wagę i wzrost dziecka.
Po wizycie poproś o zaświadczenie o zdolności do uprawiania sportu lub książeczkę zdrowia sportowca.